สารคดีกาแฟอาข่า อ่ามา โดย STANDARD THAILAND

Thai Power คือซีรีส์สารคดี 12 ตอนซึ่งนำเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ทำอะไรดีๆ เพื่อสังคม ตอนแรกว่าด้วยเรื่องของ ลี-อายุ จือปา ชาวอาข่าที่สร้างแบรนด์กาแฟเพื่อสังคม ‘อาข่า อ่ามา’ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เขาสร้างสายสัมพันธ์เชื่อมเกษตรกร โรงคั่ว และร้านกาแฟให้รู้จักและเป็นเพื่อนกันเพื่อตัดพ่อค้าคนกลางออกจากกระบวนการ นำความรู้เข้าไปพัฒนาผลผลิตกาแฟให้ดีและมีคุณภาพบนเวทีนานาชาติ ทำให้วันนี้กาแฟอาข่า อ่ามา จากชุมชนแม่จันใต้ จังหวัดเชียงราย ถูกเสิร์ฟในร้านกาแฟและร้านอาหารระดับโลก #WeBelieveInThaiPower #เชื่อในพลังคนไทย

Older Post Newer Post