BLOG

สารคดีกาแฟอาข่า อ่ามา โดย STANDARD THAILAND

สารคดีกาแฟอาข่า อ่ามา โดย STANDARD THAILAND
กดเพื่อรับชมสารคดี   Thai Power คือซีรีส์สารคดี 12 ตอนซึ่งนำเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ทำอะไรดีๆ เพื่อสังคม ตอนแรกว่าด้วยเรื่องของ ลี-อายุ จือปา ชาว...

ปรากฏการณ์แม่คะนิ้ง Frost

ปรากฏการณ์แม่คะนิ้ง Frost
เกษตรกรกาแฟไทยหลายท่านประสบปัญหาน้ำค้างแข็งในสวนกาแฟของตัวเอง เป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกคนไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ในสวนกาแฟของตัวเอง เพราะช่วงที่เกิดปร...