TAR " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน )
TAR " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน )
TAR " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน )
TAR " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน )
AKHA AMA COFFEE

TAR " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน )

Regular price 250.00 ฿ 0.00 ฿
คุณต้า หรือ คุณวิชช์ จันทร์ประเสริฐ จากแบรนด์กาแฟรักษ์ป่าอมก๋อย (Soft Coffee)เป็นนักโพรเสสกาแฟ ที่การันตีด้วยรางวัลมากมายจากหลายๆเวที มีความโดดเด่นในเรื่องของความสะอาดและความพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนของการทำสารกาแฟ โดยพี่ต้าได้ทำงานกับชุนชนและชาวบ้านแถวอำเภออมก๋อย เพื่อพัฒนากาแฟทั้งในแง่ของการปลูก คัดเลือกสายพันธุ์ การดูแลจัดการสวนกาแฟ และหลายๆเรื่อง ในส่วนของกาแฟตัวนี้ คุณต้าได้เลือกกาแฟจากแหล่งของบ้านซอแอะ ทำการหมักในรูปแบบคาร์บอนิก Carbonic Fermentation ก่อนจะจบโพรเสสแบบกึ่งเปียก Honey Process ฮันนี่โพรเสส ให้คาแรกเตอร์ หรือรสชาติของความเปรี้ยวสดใสแบบเลม่อน กลิ่นที่ชวนให้นึกถึงดอกไม้สีขาว และความหวานอย่างน้ำผึ้งป่า
PRODUCER : Tar
VILLAGE : Saw Ae, Omkoi, Chiang Mai
PROCESS :  Honey ( Carbonic Fermentation )
ELEVATION : 1,200-1,300 Masl.
TASTE NOTE : White floral / Lemon / Wild Honey
VARIETY : Catimor
ROAST LEVEL : Light
Package : 100g.