AYO & MIKA " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน)
AYO & MIKA " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน)
AYO & MIKA " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน)
AKHA AMA COFFEE

AYO & MIKA " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน)

Regular price 350.00 ฿ 0.00 ฿

กาแฟจากอาโยและมิกะ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้สืบทอดการทำกาแฟจากพ่อของอาโย มีแหล่งการปลูกและกาแฟที่หมู่บ้านใหม่พัฒนา ใกล้ปางขอน จังหวัดเชียงราย มีสวนกาแฟดินและสภาพแวดล้อมที่ดีในผืนป่าใหญ่ที่ทำให้กาแฟมีพื้นฐานทางเกษตรกรรมที่ดี ครอบครัวของอาโยและมิกะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนฟาร์มส่วนหนึ่งจากการทำไร่พืชเชิงเดียวอย่างมะเขือเทศมาเป็นสวนป่าและกาแฟ กาแฟตัวที่จะนำเสนอในเดือนนี้ของมิกะและอาโย จะนำเสนอการทำโปรเสสในรูปแบบ Honey ฮันนี่โพรเสส โดยหมักเชอรรี่ก่อนจะนำมาสีและตากพร้อมเมือก เพื่อให้มีความหวานและรสสัมผัสที่ดี กาแฟตัวนี้ให้คาแรกเตอร์ของความหวานเปรี้ยวที่ชวนให้คิดถึงน้ำส้ม ความฉ่ำคล้ายกับแตงโม และความรสชาติที่ซับซ้อนคล้ายรังผึ้ง

Farmer : Ayo&Mika
Village : Baanmai
Process : Natural
Elevation : 1,350 masl. 
Taste Note : Orange Juice / Watermelon / Honeycomb
Variety : Catuai / mix 
Roast level : Light Roast
Package : 250 g.