BETU " Natural "  ( Light Roast คั่วอ่อน )
BETU " Natural "  ( Light Roast คั่วอ่อน )
BETU " Natural "  ( Light Roast คั่วอ่อน )
BETU " Natural "  ( Light Roast คั่วอ่อน )
BETU " Natural "  ( Light Roast คั่วอ่อน )
AKHA AMA COFFEE

BETU " Natural " ( Light Roast คั่วอ่อน )

Regular price 350.00 ฿ 0.00 ฿

 

 

เมล็ดกาแฟคั่วอ่อนจากสวนของคุณ เบทู เกษตรกรจากหมู่บ้านแม่จันใต้ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คุณเบทูมีสวนกาแฟที่ปลูกร่วมกับผลไม้เมืองหนาว อย่างเช่น ต้นพีช ผลัม ลูกไหน เชอร์รี่ รวมถึงไม้ป่าตามธรรมชาติ ปลูกที่ระดับความสูง 1,300 จากระดับน้ำทะเล ในครั้งนี้ได้นำเสนอกาแฟในรูปแบบแห้ง ด้วยการเก็บเมล็ดที่สุกจัดมาตากให้เหี่ยวและมีสีเข้มขึ้นเผื่อให้เกิดความหวานก่อนจะนำไปบ่มและตากอีกที ได้รสชาติที่ความเปรี้ยวที่ชวนให้นึกถึงแยมมะนาว ความหวานของพุทราจีน และรสสัมผัสกับกลิ่นที่นุ่มนวลของสโตน ฟรุ๊ต
Farmer: Betu
Village: Maejantai
Process : Natural
Elevation: 1,300 masl.
Taste Note: Lime jam / Winter Jujube / Stone Fruit
Variety: Catuai / Mix
Roast Level: Light Roast
Package: 250 g.