TRAKOOL " Washed " ( Light Roast คั่วอ่อน )
TRAKOOL " Washed " ( Light Roast คั่วอ่อน )
TRAKOOL " Washed " ( Light Roast คั่วอ่อน )
AKHA AMA COFFEE

TRAKOOL " Washed " ( Light Roast คั่วอ่อน )

Regular price 200.00 ฿ 0.00 ฿

กาแฟตัวนี้ได้จากคุณตระกูล หรือ พี่โต้ง นักทำโพรเสสที่ได้เข้าไปทำกาแฟอยู่ที่แม่ตอนหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่ปลูกกาแฟมายาวนาน และเชื่อว่ามีสายพันธุ์กาแฟดี ๆ มากมายที่ถูกนำมาปลูกตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการพัฒนากาแฟในบ้านเรา พี่โต้งเก็บกาแฟเชอร์รี่จากต้นกาแฟที่ปลูกอยู่ภายในป่าธรรมชาติ ซึ่งปลูกที่ระดับความสูง 1,380 เมตรจากระดับน้ำทะเล ผ่านกระบวนการแปรรูปในรูปแบบเปียกหรือที่เราคุ้นเคยในชื่อ Washe Process วอชโพรเสส ซึ่งเป็นโพรเสสที่ทำให้แสดงตัวตนและศักยภาพของการสายพันธุ์ และเกษตกรรมได้ชัดเจนที่สุด กาแฟตัวนี้ให้คาแรกเตอร์ และรสชาติที่ชวนให้นึกถึงกลิ่นของดอกพุด ความเปรี้ยวสว่างเจือความหวานคล้ายมะเฟือง
 PRODUCER : Trakool
VILLAGE : Maetonluang
PROCESS :  Washed
ELEVATION : 1,380 Masl.
TASTE NOTE : Cape Jasmine / Star Fruit / Bright Acidity
VARIETY : Typica / Cattura / Mix
ROAST LEVEL : Light