ชำระค่าสินค้า

ชำระโดย QR Code

ชำระผ่านเลขที่บัญชี
ธนาคาร : กสิกรไทย 
ชื่อบัญชี : บริษัทกาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด 
เลขที่บัญชี : 457 243 2624
*******************************
Pay Your Order Through
Bank : Kasikorn 
Name : Akha Ama Coffee Company Limited
Account Number : 457 243 2624