SAHACHART " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน)
SAHACHART " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน)
SAHACHART " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน)
SAHACHART " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน)
AKHA AMA COFFEE

SAHACHART " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน)

Regular price 300.00 ฿ 0.00 ฿

กาแฟจากสวนของซ้อแดง บ้านขุนลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผ่านกระบวนการโปรเสสจากคุณสหชาติ หรือ เนชั่น นักดนตรีที่สนใจในกาแฟจนลองมาพัฒนากาแฟในรูปแบบของการเป็นผู้ทำโปรเสส โดยกาแฟของเนชั่นผ่านการหมักในระยะเวลาที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความหลากหลายของรสชาติ และสะดวกต่อการทำงานของเกษตกร ซึ่งกาแฟตัวนี้ให้รสชาติเปรี้ยวสว่างของเลม่อน กลิ่นที่ชวนให้นึกถึงดอกไม้สีเหลือง และความหวานที่นุ่มนวลคล้ายลูกแพร์
Farmer : Sahachart 
Village : Khun Lao 
Elevation :1200 Masl. 
Variety : mix 
Process : Honey 
Taste Note : Yellow Flower / Lemon / Pear
Package : 250 g.