CHALEE " Anaerobic Honey " (Light Roast คั่วอ่อน)
CHALEE " Anaerobic Honey " (Light Roast คั่วอ่อน)
CHALEE " Anaerobic Honey " (Light Roast คั่วอ่อน)
AKHA AMA COFFEE

CHALEE " Anaerobic Honey " (Light Roast คั่วอ่อน)

Regular price 230.00 ฿ 0.00 ฿
กาแฟจากสวนคุณชาลี บ้านดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการทำโปรเสสจากทีมสหายและอาข่า อ่ามา โดยคัดเลือกลูกเชอร์รี่สีแดง นำมาหมักในสภาวะไร้อากาศเป็นเวลา 13 วัน แล้วจึงนำมาสีและตากในห้องดูดความชื้น ให้รสชาติที่ชวนนึกถึงดอกไม้สีขาว เครื่องเทศสีน้ำตาล และความหวานของน้ำตาลอ้อย
Farmer : CHALEE
Process By : Friends Trade สหายกาแฟ 
Process : Anaerobic Honey (Micro Lot)
Roast Level : Light Roast
Roasted By : AKHA AMA COFFEE
Net Weight : 100g. Taste Note : White Floral / Brown Spice / Cane Sugar