B E T U  " Light Roast คั่วอ่อน "

B E T U " Light Roast คั่วอ่อน "

Regular price 200.00 ฿ Sale

เมล็ดกาแฟคั่วอ่อนจากสวนของคุณเบทู บ้าน แม่จันใต้ จังหวัด เชียงราย ปลูกที่ระดับความสูง 1,300 จากระดับน้ำทะเล ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบเปียก ให้รสชาติของฝรั่ง แอปเปิ้ลเขียว และโทงเทงฝรั่ง
Village : Maejantai
Elevation : 1,300 mts
Variety : catuai
Process : Wash
Taste Note : Guava / Gooseberry / Green Apple
NET WT : 250g.