ANUSORN " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน )
AKHA AMA COFFEE

ANUSORN " Honey " ( Light Roast คั่วอ่อน )

Regular price 300.00 ฿ 0.00 ฿
เมล็ดกาแฟคั่วอ่อนตัวนี้ เป็นของเกษตรกรรุ่นใหม่ คุณอนุสรณ์ จือปา  จากหมู่บ้านแม่จันใต้ ที่ปลูกในระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล  หมู่บ้านแม่จันใต้ เป็นแหล่งปลูกกาแฟสำคัญอีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีเกษตรกรรุ่นเก่า และใหม่จำนวนมาก ต่างเน้นการแปรรูปกาแฟให้มีคุณภาพสูง ทำให้กาแฟจากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  ส่วนกาแฟของคุณอนุสรณ์ตัวนี้ เป็นกาแฟที่ผ่านกระบวนการแปรรูป โดยหมักในรูปแบบ Black Honey ซึ่งเป็นวิธีการผลิตกาแฟที่ใช้ประโยชน์จากเมือกกาแฟบนกะลา และค่อย ตากอย่างช้า จนตัวกะลากาแฟเป็นสีนำ้ตาลเข้มเกือบดำ ทำให้กาแฟตัวนี้ ให้รสชาติที่หวานซับซ้อนแบบน้ำผึ้งป่า มีความเปรี้ยวอย่างมะนาว และกลิ่นที่ชวนให้นึกถึงผิวของมะนาว ได้สัมผัสที่ดีคล้ายเวลาดื่มชาอัสสัม หรือชาดำ 
VILLAGE : Maejantai
ELEVATION : 1,300 mts
VARIETY : Catuai / Catimor
PROCESS : Black Honey
TASTE NOTE : Assum Tea / Lemon Peel / Wild Honey
PACKAGE : 250 g.