FAMILY DAY

วันครอบครัวอาข่า อ่ามา

ทุกวันอังคารที่สองของเดือน คือวันที่พวกเราถือว่าเป็นวันครอบครัวของอาข่า อ่ามา Akha Ama Family Day ซึ่งพวกเราให้ความสำคัญและตื่นเต้นกันอย่างมาก เพราะแต่ละเดือนเราจะได้ลงความเห็นกันว่าอยากทำกิจกรรมอะไรร่วมกันดี เป้าหมายของวันนี้คือ ความสบายใจ และการได้อยู่ร่วมกันของพวกเรา ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลเพียงพอให้พวกเราเห็นความสำคัญของวันนี้ เพราะการอยู่ร่วมกัน ความเข้าใจกัน เป็นเรื่องที่ดี และจำเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ ตรงกับช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาว และพวกเราวางแผนขึ้นดอยไปยังจุดเริ่มต้นของกาแฟอาข่า อ่ามา พี่ๆน้องๆบางคนยังไม่เคยไปรู้จัก หรือบางคนที่เคยไปแล้วก็ยังคิดถึงและอยากกลับไปเยี่ยมอีก สถานที่แห่งนั้นคือ บ้านแม่จันใต้ อยู่ในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พวกเรายี่สิบชีวิต ออกเดินทางจากเชียงใหม่แต่เช้า แต่กว่าจะถึงที่หมู่บ้านก็เกือบสิบโมงแล้ว อาจเป็นเพราะทัศนียภาพ ธรรมชาติ ระหว่างทาง มันช่างดึงดูดให้แวะชมเสียเหลือเกิน เมื่อถึงจุดหมายพวกเราไม่รีรอ ตรงไปที่สวนกาแฟ เพราะวันนี้มีพิธีสำคัญของหมู่บ้าน คือ พิธีเลี้ยงสวนกาแฟ ร่วมกับ เกษตรกรทุกคนในหมู่บ้าน เพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคน อีกทั้งได้มีมีโอกาสเดินชมสวนกาแฟ ผลผลิตที่เกษตรกรตั้งใจดูแล เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี หลังจากนั่น พวกเราได้ร่วมทานอาหารเที่ยง ร่วมกับชาวบ้านที่ใจดี ทำอาหารอาข่า ให้เราได้ทานร่วมกัน ทั้งน้ำพริกถั่ว และหมูคั่ว ที่มีเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะตัวของชาวอาข่า เผลอแป๊บเดียว ผ่านไปหนึ่งวันกับการไปกลับบ้านแม่จันใต้ ตลอดทั้งวันฝนตกปรอยๆและอากาศเย็นสบาย ถึงแม้จะเหนื่อยล้าไปบ้าง แต่เป็นอีกหนึ่งทริปที่พวกเราประทับใจอย่างยิ่ง

เขียนโดย น้องเมย์ อศวรรณ สุกุล