OUR WAY

เมื่อวิกฤตเกิดกับเรา

ในวันที่พวกเราต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตหลายด้านที่เกิดขึ้น บางครั้งพวกเราก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน เราหวังว่าวิกฤตแบบนี้จะอยู่ทำร้ายเราไม่นาน เ...